Uw lijfrente valt vrij, wat nu?

Een veel voorkomende oudedagsvoorziening is de lijfrente. Meestal komt rondom de pensioengerechtigde leeftijd een grote som geld vrij, waarvoor een Periodieke Uitkering aangekocht  dient te worden. Hiervoor dient u inzicht te krijgen in vragen als:

 • Wat zijn mijn mogelijkheden met het eindkapitaal?
 • Heb ik behoefte aan aanvullend inkomen?
 • Kan ik de consumptie van het vermogen uit mijn lijfrenteverzekering uitstellen?
 • Wat zijn de verschillen tussen een bancaire lijfrente en een lijfrente bij een verzekeraar?

Begin jaren ’90 van de vorige eeuw zijn er wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving rondom lijfrentepolissen. Deze wijzigingen hebben invloed op de uitkering en bestedingsmogelijkheden ervan. Vandaar dat wij praten over een “oud regime” lijfrenteverzekering en een “nieuw regime” lijfrenteverzekering.

Oud regime lijfrenteverzekering

Bent u in het bezit van één of meerdere lijfrenteverzekeringen die zijn afgesloten voor 1 januari 1992 (koopsom) of 16 oktober 1990 (periodieke premies, die nadien niet zijn verhoogd) dan heeft u een verzekering met unieke flexibiliteit.

Welke mogelijkheden heeft u?

 1. In een keer uitbetalen | U heeft de mogelijkheid uw eindkapitaal in één keer te laten uitbetalen. De consequentie hiervan is dat over het gehele bedrag inkomstenbelasting verschuldigd is. Bij uw belastingaangifte dient u het uit te keren bedrag als inkomen op te geven.
 2. Aankoop tijdelijke lijfrente | Waar in het “nieuw regime” u meestal aangewezen bent op het aankopen van levenslange lijfrentes, biedt het “oud regime” u de mogelijkheid kortlopende lijfrentes aan te kopen. Zo kunt u dus ieder jaar opnieuw uw inkomensbehoefte bepalen.  Het overige deel van uw vermogen kan gewoon belastingvrij en gegarandeerd doorrenderen.
 3. Aankoop levenslange lijfrente | Met het vrijgekomen lijfrentekapitaal kunt u een levenslange lijfrente aankopen. U ontvangt dus een uitkering zolang u leeft. Ook kunt u er voor kiezen dat de lijfrente na uw overlijden overgaat op uw partner. Uw partner krijgt vervolgens een bepaald percentage van uw lijfrente uitkering, zolang zij in leven is. U bepaalt zelf hoe hoog dit percentage moet zijn.
 4. Schenking van een lijfrente | Het is in bepaalde gevallen mogelijk om de lijfrente-uitkeringen te schenken aan uw kinderen. In een persoonlijk adviesgesprek kunnen wij u de voor- en nadelen hiervan toelichten.

Nieuw regime lijfrenteverzekering

Een “nieuw regime” lijfrenteverzekering is een premiebetalende lijfrenteverzekering, die nà 16 oktober 1990 is afgesloten, of een koopsomverzekering, die nà 1 januari 1992 is afgesloten.

Wat zijn de mogelijkheden?

 1. Doorschuiven van het lijfrentekapitaal | Indien u nog geen vastomlijnd beeld hebt van wat uw plannen zijn in de komende jaren, bestaat de mogelijkheid het kapitaal zonder fiscale gevolgen door te schuiven. Dit betekent dat de einddatum één of meerdere jaren wordt opgeschoven. Op de nieuwe polis zal het nieuwe fiscale regime van toepassing blijven. U kunt kiezen voor een gegarandeerde rentevergoeding over het kapitaal of voor een rendement dat afhankelijk is van het resultaat van de gekozen beleggingen.
 2. Aankoop van lijfrente | Bij de omzetting van uw expirerende lijfrenteverzekering in een lijfrente wordt voor het kapitaal een periodieke uitkering verkregen. De lijfrentetermijnen geven een regelmatige inkomstenstroom die fiscaal belast zijn. De aan te kopen lijfrente dient te voldoen aan één of meer van de wettelijk toegestane lijfrentevormen.
 3. De lijfrentevormen zijn:
 • Oudedagslijfrente | Een lijfrente waarvan de termijnen toekomen aan de belastingplichtige, die uiterlijk ingaan in het jaar waarin hij of zij de 70-jarige leeftijd bereikt en eindigt bij diens overlijden.
 • Tijdelijke oudedagslijfrente | Een lijfrente van maximaal € 20.602,- (in 2011) per jaar met een minimale looptijd van 5 jaar, die uitsluitend mag toekomen aan de belastingplichtige en dient in te gaan in het jaar van pensionering of uiterlijk bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd.
 • Nabestaandenlijfrente | De lijfrente gaat in na overlijden van de belastingplichtige, van zijn of haar echtgenoot of van de partner met wie hij of zij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert of heeft gevoerd. De nabestaandenlijfrente eindigt als de gerechtigde overlijdt.

Pensioen Gilde heeft een team van pensioenspecialisten en relatiebeheerders in huis om u goed te adviseren op het gebied van vrijgekomen lijfrente. Meer weten over uw mogelijkheden? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

DAAROM Pensioen Gilde

 • Specialist in pensioenadvies;
 • Creatief en vernieuwend;
 • Betrouwbare zakenpartner;
 • Gedegen pensioenbeheer;
 • Maatwerkoplossingen;
 • Pensioencommunicatie;
 • Ruim 20 jaar ervaring;
 • Extern deskundige voor intermediairs;
 • Helder en transparant.
 • slide 1
false
60
18
fade
8
1
Spanjelaan 2
9403 DP Assen
T 0592-20 50 10
M 06 20 59 44 22
E [email protected]
Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zsm terug.

AFM

postadres: Postbus 50015, 9400 LA Assen • Spanjelaan 2, 9403 DP Assen • Kvk 04076430

teksten: 2011 © SLadvieswebdesign: 2011 © Van Beetz Vormgeving